0
แบบงานก่อสร้างบ้านโครงสร้างคอนกรีต (บ้านปูน)
Model H009 0
ราคา ฿0.00THB
Model H010 0
ราคา ฿0.00THB
Model H016 0
ราคา ฿4,557,000.00THB
Model H015 0
ราคา ฿5,490,000.00THB
Model H014 0
ราคา ฿3,990,000.00THB
Model H013 0
ราคา ฿5,490,000.00THB
Model H012 0
ราคา ฿3,299,000.00THB
Model H011 0
ราคา ฿3,159,000.00THB
Model H002 0
ราคา ฿1,659,000.00THB
Model H001 0
ราคา ฿0.00THB


แบบบ้านสำเร็จรูป บ้านโครงสร้างเหล็ก Size S
Model S032 0
Model S032
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 18 ตร.ม.
ราคา ฿239,000.00THB
Model S004 0
Model S004
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 20 ตร.ม.
ราคา ฿290,000.00THB
Model S009 0
Model S009
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 21.8 ตร.ม.
ราคา ฿219,000.00THB
Model S010 0
Model S010
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 21.8 ตรม.
ราคา ฿239,000.00THB
Model S005 0
Model S005
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 15.75 ตร.ม.
ราคา ฿189,000.00THB
Model S012 0
Model S012
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 21 ตร.ม.
ราคา ฿359,000.00THB
Model S013 0
Model S013
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 20 ตร.ม.
ราคา ฿249,000.00THB
Model S015 0
ราคา ฿209,000.00THB
Model S014 0
Model S014
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 10.5 ตร.ม.
ราคา ฿169,000.00THB
Model S011 0
Model S011
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 20 ตร.ม.
ราคา ฿259,000.00THB
Model S008 0
Model S008
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 10.5 ตร.ม.
ราคา ฿129,000.00THB
Model S006 0
Model S006
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 22.5 ตร.ม
ราคา ฿259,000.00THB
Model S003 0
Model S003
พื้นที่ใช้สอย 23.5 ตร.ม.
ราคา ฿289,000.00THB
Model S002 0
Model S002
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 20 ตร.ม.
ราคา ฿229,000.00THB
Model S001 0
Model S001
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 30 ตร.ม.
ราคา ฿300,000.00THB
Model S017 0
Model S017
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 30 ตร.ม.
ราคา ฿259,000.00THB
Model S007 0
Model S007
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 20.00 ตร.ม.
ราคา ฿240,000.00THB
Model S024 0
Model S024
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 28.50 ตร.ม.
ราคา ฿299,000.00THB
Model S025 0
Model S025
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 18.00 ตร.ม.
ราคา ฿239,000.00THB
Model S027 0
Model S027
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 22.50 ตร.ม.
ราคา ฿279,000.00THB
Model S028 0
Model S028
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 16.50 ตร.ม.
ราคา ฿199,900.00THB
Model S029 0
Model S029
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 17.64 ตร.ม.
ราคา ฿179,000.00THB
Model S031 0
Model S031
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 22.50 ตร.ม.
ราคา ฿195,000.00THB


แบบบ้านสำเร็จรูป บ้านโครงสร้างเหล็ก Size M
Model M031 0
ราคา ฿789,000.00THB
Model M032 0
Model M032
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 30.75 ตรม.
ราคา ฿369,000.00THB
Model M029 0
Model M029
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 62.25 ตร.ม.
ราคา ฿609,000.00THB
Model M014 0
ราคา ฿490,000.00THB
Model M010 0
Model M010
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 36 ตร.ม.
ราคา ฿359,000.00THB
Model M008 0
Model M008
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 56 ตร.ม.
ราคา ฿399,000.00THB
Model M009 0
Model M009
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 29.5 ตร.ม.
ราคา ฿309,000.00THB
Model M006 0
Model M006
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 41 ตร.ม.
ราคา ฿419,000.00THB
Model M007 0
Model M007
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 45.75 ตร.ม.
ราคา ฿499,000.00THB
Model M003 0
Model M003
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 59 ตร.ม.
ราคา ฿439,000.00THB
Model M004 0
Model M004
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 59 ตร.ม.
ราคา ฿399,000.00THB
Model M012 0
Model M012
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 26 ตร.ม.
ราคา ฿359,000.00THB
Model M013 0
Model M013
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 55.8 ตร.ม.
ราคา ฿529,000.00THB
Model M011 0
Model M011
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 53.00 ตร.ม.
ราคา ฿599,000.00THB
Model M017 0
Model M017
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 49.00 ตร.ม.
ราคา ฿569,000.00THB
Model M022 0
Model M022
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 37.70 ตร.ม.
ราคา ฿449,000.00THB
Model M023 0
Model M023
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 40.00 ตร.ม.
ราคา ฿489,000.00THB
Model M024 0
Model M024
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 36.00 ตร.ม.
ราคา ฿389,000.00THB
Model M025 0
Model M025
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 34.20 ตร.ม.
ราคา ฿459,000.00THB
Model M027 0
Model M027
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 46.75 ตร.ม.
ราคา ฿509,000.00THB


แบบบ้านสำเร็จรูป บ้านโครงสร้างเหล็ก Size L
Model L015 0
ราคา ฿1,590,000.00THB
Model L014 0
ราคา ฿1,759,000.00THB
Model L013 0
Model L013
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 152.00 ตร.ม.
ราคา ฿1,790,000.00THB
Model L012 0
Model L012
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 125.50 ตรม.
ราคา ฿1,459,000.00THB
Model L011 0
Model L011
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 102.50 ตรม.
ราคา ฿1,090,000.00THB
Model L001 0
Model L001
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 48 ตร.ม.
ราคา ฿629,000.00THB
Model L002 0
Model L002
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 71.4 ตร.ม.
ราคา ฿849,000.00THB
Model L003 0
Model L003
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 48 ตร.ม.
ราคา ฿579,000.00THB
Model L004 0
Model L004
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 59 ตร.ม.
ราคา ฿609,000.00THB
Model L005 0
Model L005
พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 113.25 ตร.ม.
ราคา ฿1,439,000.00THB