0

PORTFOLIO : บ้านพักห้าเหลี่ยม ขนาดภายใน 2.5x5 ม. ห้องน้ำในตัว ขนาดระเบียงด้านหน้า 1x4 ม. ระเบียงด้านข้าง 2.5x3.

บ้านพักห้าเหลี่ยม
ขนาดภายใน 2.5x5 ม. ห้องน้ำในตัว
ขนาดระเบียงด้านหน้า 1x4 ม.
ระเบียงด้านข้าง 2.5x3.6 ม.
21151513_1953397898234914_2863697448252338911_n.jpg
21192017_1953397831568254_8290956545206209414_n.jpg
21192015_1953397934901577_1587396710875336997_n.jpg
21192938_1953397894901581_9070681952024595747_n.jpg
21192459_1953398018234902_6944848148557943707_n.jpg
21078820_1953398004901570_4735580775819068079_n.jpg
21151535_1953397948234909_7850752556305496822_n.jpg
21106501_1953397964901574_6759217772113706019_n.jpg
21151713_1953398038234900_2626233322175603985_n.jpg
21106447_1953398064901564_4209686559496751650_n.jpg
21192120_1953398078234896_678173474415804731_n.jpg
21105501_1953398098234894_8772584458466111734_n.jpg
21078646_1953398138234890_141968680212120258_n.jpg
21106626_1953398131568224_3209720329223499963_n.jpg
มีทั้งหมด : 14 ภาพ