0

JOIN US

รับสมัครทีมงาน

Nice Creation Home กำลังขยายกิจการเพื่อรองรับลูกค้า และขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น จึงเปิดรับสมัครทีมงานมืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์ และมีความต้องการที่จะเติบโตไปพร้อมกับเราดังนี้
1. ทีมช่างเหล็ก
2. ทีมช่างสี
3. ทีมช่างไฟ

ทุกตำแหน่งต้องการผู้ที่ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่และการงานที่ได้รับ
สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ 081-822-4695